LET OP: info m.b.t. het Corona-virus – Tandarts Tan – Leiden

LET OP: info m.b.t. het Corona-virus

UPDATE omtrent mondzorg tijdens de coronacrisis 22 april

Vanaf heden is er weer ruimte om afspraken te maken voor reguliere behandelingen. Vanuit de verschillende mondzorgkoepels is de Leidraad Mondzorg Corona opgesteld waaraan wij ons zullen houden zodat we onze patiëntenzorg op een verantwoorde wijze kunnen hervatten.
Belangrijkste hierin is dat we zo zeker mogelijk willen weten of de mensen die onze praktijk bezoeken gezond zijn. Daarom willen we u vragen geen afspraak te maken of uw afspraak kosteloos te annuleren als u op één of meerdere van onderstaande vragen “ja” kunt antwoorden.
• Heeft u nu corona

• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?

• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

• Bent u in thuisisolatie?

• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Wanneer u gebitsklachten heeft en op één of meerdere van bovenstaande vragen “ja” kunt antwoorden, kunt u contact met ons opnemen om te bespreken of er verwezen moet worden naar een speciaal mondzorgcentrum. (Coronacentrum Acute Mondzorg)

Binnen de tandheelkunde werken we al jaren zo hygiënisch mogelijk maar tijdens deze crisis nemen we het zekere voor het onzekere en treffen we een aantal aanvullende maatregelen. Een aantal maatregelen van onze kant maar ook u als bezoeker speelt een rol in de beperking van de verspreiding van het coronavirus. Zo willen we u vragen om de volgende punten in acht te nemen:

• Bij binnenkomst de handen wassen met zeep of desinfecteren met handalcohol

• Voorafgaande aan de behandeling wordt u verzocht te spoelen met een 1% waterstofperoxide spoelmiddel. Dit spoelmiddel wordt door ons verstrekt

• Kom alleen naar uw afspraak, wanneer de afspraak voor een kind is het liefst maximaal 1 begeleider

• Probeer stipt op tijd te komen, dus liever niet veel te vroeg

• Poets de tanden thuis

• Gelieve het toilet alleen te gebruiken in uiterste nood

• Verlaat de praktijk na uw behandeling het liefst zonder te veel oponthoud

• Gelieve niet naar de praktijk komen om een afspraak te maken maar dit telefonisch te doen

Verder willen we u vragen de 1,5 meter-afstandsregel buiten de behandelkamers zo veel mogelijk in acht te nemen en hopen we op uw begrip als wij u begroeten met een vriendelijke glimlach in plaats van een hand.

Tussen nu en 6 mei zullen we langzaam opschalen naar onze oude capaciteit. In de tussentijd kan het zo zijn dat we op bepaalde momenten telefonisch lastig te bereiken zijn. Probeer het dan op een later moment opnieuw of overweeg om uw vraag voor te leggen via onze e-mail praktijk@tgtan.nl